Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проект "Пазителите на Тракия"-Interreg IPA Bulgaria - Turkey

Новини

Зелено училище

На 15, 16 и 17 декември бе проведена последната дейност от проекта – Дейност 7 „Зелено училище – Училище на открито“. Поради повишения брой регистрирани случаи на Ковид-19 и наложените противоепидемични мерки, провеждането на дейността по начина описан в апликационната форма бе невъзможен. Тримата партньори обсъдиха възможностите и подадохме искане за промяна на изпълнението на дейността, която промяна бе потвърдена от Съвместния секретариат.
Първоначално бе заложено фактическо изпълнение на живо и пътуване на българските участници, но в настоящата обстановка, единствената опция за провеждане бе онлайн осъществяване на дейността. Българските партньори – ВП и ПП 3 отново проведоха заедно дейността, докато ПП2 проведе дейността с турските участници от целевата група. Всеки ден имаше общо включване на трите партньора и участниците имаха възможност да контактуват помежду си.
Сутринта на първия ден от дейността – 15 декември, всички се присъединиха във виртуалната класна стая на Google и участниците бяха запознати с дейността по дни. По време на обедната пауза всички участници дойдоха в двора на ОУ “П.Славейков“ и на НЧ „Нов път 2011“ с.Добрич, където получиха закупените материали за провеждането на дейността – комплект къщичка за птички за сглобяване със семена и Енциклопедия за природата. Енциклопедията е отлично обучително средство за придобиване на знания в областта на околната среда. Също така участниците получиха обяд и кафе пауза за 15 декември. След това продължи лекцията им за деня относно Природните ресурси. Децата бяха запознати с видовете природни ресурси – възобновяеми и невъзобноваеми. Бяха им представени основните стъпки в опазването на околната среда – намали потреблението, рециклирай и използвай повторно.
Втория ден – 16 декември, бе посветен на защитена зона Злато поле, която се намира в близост до Димитровград. По програма трябваше да посетим зоната и на място да се запознаем с нейното значение и функция за опазване на околната среда. С много снимки и увлекателни разкази за местността, Богдан Боев успя да привлече интереса на участниците. Турската група влезе в класната стая и последва дискусия с тях относно птиците и опазването им.
На третия ден – 17 декември участниците правиха къщички за птички, а лектора на дейността ги запозна с птиците в областта, как да им помогнем и да ги опазим. Много полезна информация бе предоставена на младите природолюбители относно разнообразието от птици, начините за тяхното опазване, хранене, изработване на хранилки. Птиците са индикатор за чистотата на въздуха, и е важно да им помагаме през студените зимни месеци. В края на деня отново имаше обща среща с турската група. Днешният разговор с тях беше финал на проектните дейности. Заедно изгледахме презентация за извършените дейности по проекта, обсъдихме изпълнението им, изразихме съжаление за провалените срещи между участниците. Обещахме си, че след нормализиране на обстановката отново ще се видим.
 

Република ТурцияОУ "Шехсуварбей"
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на Европейски Съюз
Република БългарияНЧ "Нов път 2011"
ОУ "Пенчо Славейков"
Този уебсайт е разработен по проект СВ005.2.12.024 "Пазителите на Тракия" и се подържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005.

Съдържанието на публикацийте в уебсайта е отговорност единствено на Народно читалище "Нов път 2011" село Добрич, община Димитровград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.